vara_tjanster

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi tar hand om din löpande bokföring fram till färdigställd årsredovisning. Behöver du hjälp med hela redovisningen eller bara delar av den ekonomiska administrationen? Det är du som bestämmer hur arbetet mellan ditt företag och oss kan fördelas. Vi kan komma med förslag kring detta med hänsyn till just din verksamhet. Nedan ser du många av de tjänster vi kan tillhandahålla:

Löpande redovisning Stöd vid revision
Fakturering Tillfälligt stöd på ekonomiavdelningen
Moms Budget/kassaflöde/likviditetskalkyler
Löner Myndighetskontakter
Bokslut Upprätta rutinbeskrivningar
Årsredovisning/koncernredovisning Ekonomiska rapporter och analyser
Skattedeklaration Starta-eget-hjälp
Inkomstdeklaration

Löpande redovisning

Bokföring av alla löpande affärshändelser enligt Bokföringslagen.

Fakturering

Både delar av eller all kundfakturering kan vi sköta med rätt underlag från dig.

Moms

Momsavstämningar, momsdeklarationer eller hjälp i särskilda momsutredningar.

Löner

Löneberedning (sammanställande av tidrapporter, frånvaro m m) samt upprättande av lönespecifikationer inför löneutbetalning och därefter framtagande av skattedeklaration.

Bokslut

Upprättande av delar eller komplett bokslut.

Årsredovisning/koncernredovisning

Upprättande av årsredovisning enligt Årsredovisningslagen. Även hjälp vid delårsrapportering.

Skattedeklaration

Framtagande av underlag samt upprättande av skattedeklaration till Skatteverket.

Inkomstdeklaration

Vi hjälper till vid upprättande av både bolagets och din privata deklaration.

Stöd vid revision

Om du behöver hjälp att förbereda och stämma av handlingar inför och under en revision kan vi vara ett stöd och hjälpa till med dokumentation, avstämningar, intern kontroll, upprätta rutinbeskrivningar m m.

Tillfälligt stöd på ekonomiavdelningen

Vid  frånvaro av personal vid t ex sjukdom eller mellan anställningar kan vi hjälpa till ute på er arbetsplats tills dess att ni funnit en permanent lösning av hanteringen av förekommande arbetsuppgifter som berör ekonomi- och redovisning.

Budget/kassaflöde/likviditetskalkyler

För att ditt företag ska nå sina mål är det viktigt att följa upp verksamheten löpande. Tillsammans med dig upprättar vi en budget dels anpassad till företagets verksamhet men även till yttre omständigheter som också påverkar verksamheten. Vi hjälper också till med likviditetskalkyler med hänsyn till bolagets inköp och försäljning.

Myndighetskontakter

Vi kan vara en länk mellan ditt företag och de olika myndigheter som bolaget har regelbunden eller tillfällig kontakt med.

Upprätta rutinbeskrivningar

Intern rapportering av hur hela eller delar av arbetsprocesserna i en verksamhet eller på en avdelning ser ut samt beskrivning av gällande rutiner för dessa.

Ekonomiska rapporter/analyser

Vi anpassar bolagets ekonomiska rapporter efter vad som är viktigt att fokusera på och följa upp i verksamheten för bolagets utveckling. Rapporterna blir ett beslutsstöd för verksamheten.

Starta-eget-hjälp

Om du är i startgroparna för egen verksamhet och behöver hjälp att komma igång så kan vi hjälpa till med bolagsbildning, registrering hos Skatteverket samt sätta upp en lämplig struktur för din redovisning.

Samarbetspartners

Tack vare vår breda kompetens kan du hos Idel Ekonomi också få hjälp med att hitta din samarbetspartner för många andra tjänster som du som företagare kan behöva hjälp med. Vi har ett stort kontaktnät och kan hjälpa dig att få kontakt med såväl revisorer, skatteexperter som advokater m.m.

 Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal!

 

SRF-AuktoriseradredovisningskonsultWEB