Behöver ni hjälp med all redovisning eller bara delar av den ekonomiska administrationen? Vi kan sköta den löpande bokföringen fram till färdigställd årsredovisning men vi kan också tillsammans med er hitta den lösning som passar era behov.

Bokföring av alla löpande affärshändelser enligt bokföringslagen.

Vi hjälper er med kartläggning samt stöd vid implementering av nya digitala arbetssätt, exempelvis vid fakturering, kvittohantering m m.

Avstämning av konton inför bokslut, upprättande av delar eller komplett bokslut.

Upprättande av årsredovisning samt delårsrapportering enligt årsredovisningslagen.

Upprättande av koncernredovisning under löpande år eller i samband med årsredovisningen.

Vi hjälper till vid upprättande av inkomstdeklaration och bilagor som kan kopplas till verksamheten, ex vis K10-bilaga för utdelning.

Momsavstämningar, momsdeklarationer eller hjälp i särskilda momsutredningar.

Löneberedning (sammanställande av tidrapporter, frånvaro m m) samt upprättande av lönespecifikationer inför löneutbetalning och därefter framtagande av skattedeklaration.

Vid frånvaro av personal på er ekonomiavdelning, vid t ex sjukdom eller mellan anställningar, kan vi avlasta er tills dess att ni funnit en permanent lösning.

Vi anpassar bolagets ekonomiska rapportering efter era specifika behov.  Förutom resultatuppföljning så gör vi t ex budget, kassaflödesanalys och likviditetsprognoser. 

Om du är i startgroparna för egen verksamhet och behöver hjälp att komma igång så kan vi hjälpa till med bolagsbildning, registrering hos Skatteverket samt sätta upp en lämplig struktur för din redovisning.

Vi kan vara en länk mellan ditt företag och de olika myndigheter som bolaget har regelbunden eller tillfällig kontakt med.

Vi kan förbereda och stämma av handlingar inför revision. Under pågående revision kan vi vara ert stöd och hjälpa till med dokumentation, avstämningar, intern kontroll samt upprätta rutinbeskrivningar m m.

Intern rapportering av hur hela eller delar av arbetsprocesserna i en verksamhet eller på en avdelning ser ut samt beskrivning av gällande rutiner för dessa.

Vi kan hantera delar av eller all er kundfakturering.

Kontakta oss

Om du har frågor om våra tjänster, önskar offert eller vill bli kontaktad för ett förutsättningslöst möte så skicka oss gärna dina kontaktuppgifter. Vi hör av oss till dig och berättar mer om vad vi på Idel Ekonomi kan hjälpa just ditt företag med.